MARMARA ÜNİVERSİTESİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEK ÖĞRENİM
MEZUNLARI DERNEĞİ
   
  Üye Girişi
  e-mail adresiniz
 
  şifreniz
 
  Şifremi unuttum?
Üye ol
 
 
Larger Font
SWOT Analizi

Kurumsal strateji ve konumlanma açısından başvurulan bir yöntem olan SWOT analizi, ilk başta ifade edildiği gibi, firma, kurum vs. gibi bir organizasyonun iç ve dış durumunun etraflıca incelenip değerlendirildiği bir analiz uygulamasıdır.

SWOT kelimesinin açılımı ise İngilizce olarak,

S- Strength (Kurumun olumlu ve güçlü olan özelliklerinin belirlenmesi)

W- Weakness (Kurumun olumsuz veya zayıf olan özelliklerinin belirlenmesi)

O- Opportunity (Kurumun içte ve dışta sahip olduğu fırsatları belirtmektedir)

T- Threat (Kurumun etrafındaki olası tehlike, risk ve piyasa tehditlerini belirtmektedir)

4 kapsamlı bir analiz alanını ifade etmektedir. Kısaca SWOT analizi, iç ve dış durum değerlendirmesini içeren ve yönetim açısından şu an ki konumu ve önünü görebilme açılarından büyük kolaylık sağlayan stratejik bir yönetim uygulamasıdır.

Kurumlar için SWOT analizinin iki önemli faydası vardır:

Birinci fayda, kurumun şu anki mevcut konumunun ne olduğunu net şekilde ortaya dökmesidir. S ve W harfleri olarak ifade edilen analizin ilk kısmı, bu durumun yani kurumun güçlü ve zayıf yönlerinin, olumlu-olumsuz iş akışı ya da performansının belirlenmesi, o kuruma "kendisini bilmesi" gibi önemli bir edinim ve bilgi sağlar.

O ve T harfleri ile belirtilen analizin ikinci bölümü ise daha çok dışsal etkileri, piyasadaki oluşumu, kurumun burada olası fırsat ve tehditlere karşı "ne yapabileceğinin" bir analizidir. Yani ikinci kısım, şu anı değil, gelecekteki olası gelişmelere yönelik bir durum değerlendirmesini içerir, bu açıdan biraz daha tahmine ve öznel verilere dayanır.

Bu anlamda SWOT Analizi, 4 kapsamı içeren 2 yönlü (hem iç hem dış) bir analiz tekniğidir.

SWOT Analizinin her iki yönde de kurumsal işlerliği ortaya koyması açısından o kuruma büyük olanak sağladığını ifade etmiştik. Fakat bu olanağın iyi biçimde değerlendirilmesi, firmanın iç yapısı ve iş akışının, çalışanların durumunun, çevresel ortam ve çalışma düzeninin, teknoloji düzeyinin, müşteri profilinin, kurum kültürünün, performans değerlerinin, bilgi akışının ve diğer tüm unsurların dikkate alınması gerekir. Aksi takdirde, eksik bilgi ve yetersiz analiz verileriyle firma/kurum için gerçek sonuçlara ulaşmak ve başarılı olmak imkansızlaşabilmektedir.

SWOT Analizinde iç-dış durum değerleri SWOT Analizinde temel başarı, doğru soruyu sorup, bu soruya doğru cevabı verebilmekte yatar. Örneğin değerlendirmenin ilk kısmı olan "mevcut durumun", güçlü ve zayıf yanların belirlenmesi sürecinde değerlendirmesi gereken faktörler ve doğru soruların seçilmiş olması çok önemlidir.

Örneğin; (S) Güçlü ve olumlu yönleri belirlemek için.

• Güçlü bir lidere ve yetenekli yöneticilere sahip miyiz?

• Yeni ve bize faydası olan teknolojileri kullanıyor muyuz?

• Yeni ürün ve yeni stratejiler (inovasyon) geliştirebiliyor muyuz?

• Bilgi ve becerisi yüksek çalışanlara sahip miyiz?

Örneğin; (W) Olumsuz veya zayıf olan yönleri belirlemek için.

• Kurumsal yapıda stratejik bir hedefleme eksikliği var mıdır?

• Lider, yönetici ve çalışanların yetenek ve bilgilerinde bir yetersizlik söz konusu mudur?

• Ar-Ge (araştırma ve geliştirme)ye verilen önem ne ölçüde?

• Kurum kültürümüzde aşınma ya da eksiklik söz konusu mu?

• Ürün ya da hizmet kalitesi ve verimliliğimizde düşüklük var mı?

Örneğin; (O) Fırsat yaratan durumları tahmin etmek için.

• Teknoloji ve iç-dış pazarlarda oluşan değişimler hangi yönde olacaktır?

• Devletin, hükümetin ya da uluslararası kurumların (AB gibi) politikalarındaki değişiklikler nasıl etkileyecektir?

• Ülkedeki ekonomik ve sosyo-kültürel yapıdaki gelişmeler Firma veya Kurumu nasıl etkiler?

Örneğin: (T) Tehdit ve risk yaratan durumları tahmin etmek için.

• Kurum olarak karşılaşabileceğimiz engeller nelerdir ?

• Mevcut ve potansiyel rakiplerimiz ne yapmaktalar?

. Ürün ve hizmet üretirken,iç ve dış sektörde iş, ürün veya hizmet standartları değişmekte mi ?

• Durmadan ilerleyen ve değişen teknoloji piyasadaki konumumuzu tehdit ediyor mu ?

• Nakit durumumuzu zora sokacak finansal sorunlarımız var mı ? olarak belirtebiliriz.

SWOT analizinde değerlendirmeye alınan faktörler, "Pazar Analizi / Sosyo-Ekonomik Analiz / Demografik Analiz / Firmanın veya Kurumun Performans Analizi"... gibi çeşitli analizlerle de desteklenebilir.

Sonuç olarak SWOT analizi, firma ve kurum yöneticileri tarafından uzun yıllardan beri uygulanan, şu an ve gelecek hakkında daha net öngörüler sağlayan yol gösterici bir araçtır.

 
Kariyer Merkezi
 Özgeçmiş nasıl yazılır
 Sunum Teknikleri
 SWOT Analizi
 Eğitim - Kurslar
 
Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Öğrenim Mezunları Derneği
Adres: Atatürk Cad. Yakut Sok. No:8 K:4 Anadoluhisarı/İstanbul